Co to jest mapa topograficzna?

Mapy topograficzne to szczegółowe, dokładne graficzne reprezentacje obiektów pojawiających się na powierzchni Ziemi. Te funkcje obejmują:

  • kulturowe: drogi, budynki, urbanizacja, koleje, lotniska, nazwy miejscowości i cechy geograficzne, granice administracyjne, granice państwowe i międzynarodowe, rezerwaty
  • hydrografia: jeziora, rzeki, potoki, bagna, równiny nadmorskie
  • rzeźba terenu: góry, doliny, kontury i klify, obniżenia
  • roślinność: tereny zalesione i wykarczowane, winnice i sady.

Legenda mapy (lub klucz) zawiera listę obiektów pokazanych na tej mapie oraz odpowiadające im symbole.

Mapy geodezyjne Warszawa zwykle przedstawiają siatkę geograficzną i siatkę współrzędnych, dzięki czemu można określić względne i bezwzględne położenie mapowanych obiektów.  

Należy zauważyć, że mapa jest jedynie dwu- lub trójwymiarową reprezentacją fizycznego środowiska w danym czasie. Dlatego mapa nigdy nie będzie całkowicie aktualna. Regularnie następują zmiany krajobrazu i cech kulturowych (takich jak drogi, roślinność i budynki), co powoduje, że mapy stają się przestarzałe, chociaż tempo starzenia różni się w zależności od lokalizacji.

Do czego służą mapy topograficzne?

Geoscience Australia opracowuje i utrzymuje mapy topograficzne i dane do różnych zastosowań. Oczywiście mapy topograficzne są wykorzystywane do celów rekreacyjnych, takich jak podróże, piesze wędrówki i biegi na orientację, ale są one również wykorzystywane przez rząd i przemysł do pomocy w planowaniu urbanistycznym, górnictwie, zarządzaniu kryzysowym oraz ustalaniu granic prawnych i własności gruntów.

Udostępnij: