Czym jest paszportyzacja w sieci?

Każdy przedsiębiorca, zarządzający rozbudowaną infrastrukturą sieciową, wie doskonale, czym jest paszportyzacja sieci i jakie pozytywy może wnieść do procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Warto więc wskazać kluczowe obszary, w których rzetelnie przeprowadzona inwentaryzacja zasobów sieciowych, będzie ogromnym wsparciem.

Paszportyzacja sieci polega na zinwentaryzowaniu i opisaniu wszystkich zasobów, jakimi dysponujemy w ramach sieci. Co więcej – nazwa tego procesu nie jest przypadkowa. Każdy obiekt otrzymuje bowiem swoisty paszport, czyli dokument, wskazujący na jego cechy fizyczne, parametry techniczne czy umiejscowienie geograficzne. Dzięki tak skonstruowanej bazie danych znacznie łatwiej zarządzać nawet rozbudowaną siecią, rozsianą na dużym obszarze.

Paszportyzacja sieci

Paszportyzacja sieci wspiera co najmniej kilka kluczowych procesów każdej firmy. Pierwszym z nich jest analiza zasobów i planowanie strategiczne. To niezwykle istotny element, dlatego też pojawił się na początku naszego zestawienia. Paszportyzacja sieci daje pełen obraz infrastruktury, zasobów, obciążenia czy innych parametrów, będących kluczowymi aspektami przy podejmowaniu decyzji o rozwoju, rozbudowie lub modernizacji sieci. Korzystając z możliwości raportowania, jakie oferuje system FastGIS, w ciągu chwili można uzyskać kompleksowe zestawienia, według warunków ustawionych przez użytkownika.

Paszportyzacja sieci ma również niebagatelny wpływ na sprawność obsługi klientów. Dzięki przydzieleniu pracownikom, bezpośrednio kontaktującym się z klientami, dostępu do danych, mogą oni na bieżąco śledzić wszystkie zmiany, czy statusy np. awarii. W takiej sytuacji udzielenie rzetelnych informacji na temat poszczególnych parametrów sieci będzie zdecydowanie łatwiejsze. Warto także podkreślić, iż wskazany wcześniej dostęp do danych może być ograniczony w różny sposób. Pracownik może otrzymać uprawnienia do przeglądania i edytowania niektórych baz lub też wyłącznie do ich przeglądania. To znaczne ułatwienie w procesie zarządzania bezpieczeństwem i integralnością zgromadzonych w systemie informacji.

Udostępnij: