Efektywne cięcie grubych powierzchni i stali konstrukcyjnych

Cięcie tlenowe to proces obróbki metali wykonywany poprzez miejscowe, ciągłe utlenianie punktu na obrabianym elemencie przy użyciu strumienia czystego tlenu. Aby go skutecznie przeprowadzić, konieczne jest uzyskanie temperatury 1300°C. Jest to tak zwana temperatura zapłonu. Po podgrzaniu metalu do temperatury spalania, stopiony metal zostaje usunięty ze szczeliny przy użyciu strumienia gazu pod wysokim ciśnieniem. Do tego celu używa się specjalnych palników, za pomocą których miesza się palny gaz z tlenem i dostarcza strumień tlenu tnącego do ciętej powierzchni.

Podstawowe zalety cięcia tlenem

Cięcie tlenowe pozwala na cięcie bardzo grubych materiałów, nawet do kilkudziesięciu centymetrów. W przeciwieństwie do innych procesów, takich jak plazma i laser, proces ten zapewnia dobre właściwości cięcia bez przeciągów, niezależnie od grubości. Co więcej, koszt podstawowych materiałów (sprzętu i energii) jest niski, a produkcja jest szybka. Jednak powierzchnia cięcia z natury przeprowadzonego procesu zostaje utleniona. Dlatego dla podjęcia przyszłej przeróbki, takiej jak na przykład montaż przez spawanie, niezbędna jest obróbka ciętego materiału.                                       

Cięcie tlenowe najczęściej jest stosowane do obróbki blach o dużej grubości, stali konstrukcyjnych niskowęglowych i niskostopowych, a nawet wyrobów hutniczych. Cięcie tlenem jest wykorzystywane również do cięcia blach pokrytych korozją lub lakierem. 

Udostępnij: