Kim jest adwokat?

Adwokatem nazywamy prawnika, który świadczy usługi prawne i pomoc prawną polegająca m.in. na sporządzaniu opinii prawnych i występowaniu przed sądami i urzędami. Potocznie nazywamy go obrońcą sądowym, gdyż jego główną rolą jest zaoferować wsparcie i reprezentować klienta w procesie sądowym. Nigdy nie jest podporządkowany przełożonym, więc jego rola jest zupełnie obiektywna i niezależna, jest wolny od nacisków o charakterze służbowym. Profesjonalne świadczenie usług odbywa się w kancelarii adwokackiej. Tytuł zawodowy adwokata jest uzyskiwany przez magistra prawa, który ukończył trzyletnią aplikację adwokacką i zdał egzamin organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po egzaminie zawodowym dokonywany jest wpis na listę adwokatów. Tytuł ten uprawnia do reprezentowania osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Szczegóły dotyczące zawodu adwokata są uregulowane w polskiej ustawie – Ustawa z 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2368 ze zm.). 

Zakres usług

Usługi dobrego adwokata dotyczą wielu dziedzin. Kancelarie najczęściej zajmują się sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego lub administracyjnego. Niektóre z kancelarii specjalizują się w sprawach gospodarczych, rodzinnych, podatkowych lub odszkodowawczych. Ze względu na częste spory między pracodawcą a pracownikami, istnieje wiele kancelarii adwokackich zajmujących się prawem pracy. Powyżej wskazane usługi świadczy również Dobry Adwokat Warszawa.

Udostępnij: