Kontrola hałasu w przydrożnych gospodarstwach domowych

Rozrost sieci infrastruktury drogowej oraz zwiększająca się z roku na rok liczba pojazdów sprawiają, że nasze codzienne otoczenie staje się coraz głośniejsze. Regularnie przeprowadzane pomiary hałasu w miejscach zamieszkania mają na celu sprawdzenie stopnia uciążliwości sąsiedztwa dróg na codzienne życie mieszkańców.

Skutki narażenia na hałas

Pomiary hałasu prowadzone w gospodarstwach domowych znajdujących się w sąsiedztwie dróg o średnim natężeniu ruchu wykazały, że ich mieszkańcy narażeni są każdego dnia na natężenie dźwięku sięgające nawet 80dB. Długotrwała ekspozycja na tak szkodliwe warunki, może wiązać się z trwałym uszczerbkiem narządu słuchu powodując niedosłuch lub nieustające szumy. Jednak już kilkugodzinne przebywanie w zbyt głośnym otoczeniu może powodować negatywne skutki takie jak rozdrażnienie, stres, zaburzenia snu czy problemy z koncentracją co w znacznym stopniu obniża jakość codziennego życia.

Prowadzenie regularnych kontroli poprzez pomiary hałasu w miejscach narażonych na czynniki szkodliwe pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w celu ich przeciwdziałaniu. Zmniejszenie natężenia hałasu może odbywać się dzięki pozostawieniu lub obsadzeniu pasm leśnych oddzielających domostwa od ruchliwych ulic oraz, w miejscach niesprzyjających naturalnym metodom, poprzez zamontowanie specjalnych ekranów dźwiękochłonnych przy odcinkach dróg przebiegających wzdłuż miejsc zamieszkania.

Udostępnij: