Mapy geodezyjne

Mapa geodezyjna przyda się przed starte budowy własnego domu jednorodzinnego. Właściwe prace poprzedza przygotowanie wielu dokumentów. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub jej zgłoszenia oraz wybraniu i zaadaptowaniu projektu przyjdzie pora na zdobycie mapy geodezyjnej. Ten ważny dokument może zostać przygotowany na podstawie kopii zaktualizowanej mapy zasadniczej. Informacje, które zostaną w niej zawarte, dotyczą ewidencji budynków oraz gruntów, danych związanych z uzbrojeniem terenu oraz wiadomości na temat ukształtowania terenu, a także informacje o zagospodarowaniu gruntu. Kto tworzy mapy geodezyjne Warszawa?

W momencie wystąpienia jakichkolwiek problemów z tak zwanymi mapami zasadniczymi należy skorzystać z usług profesjonalnego geodety. Specjalista zajmie się odświeżeniem mapy zasadniczej i na tej podstawie przygotuje mapę geodezyjną. Posiadanie tego dokumentu pozwoli na stworzenie całego projektu wykonawczego dla działki, na której wkrótce stanie budynek mieszkalny, usługowy lub przemysłowy. Miasto stołeczne i jego okolice często posiadają nieaktualne mapy zasadnicze, które nie mogą być wykorzystywane przez architekta wykonującego projekt domu. Po zakończonej pracy geodeta ma obowiązek przedłożenia wykonanego operatu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po zaktualizowaniu danych w systemie urzędnicy umieszczą informację o możliwości wykorzystania mapy do celów projektowych.

Udostępnij: