Ochrona patentowa w farmaceutyce, a innowacyjność?

Firmy farmaceutyczne mają możliwość opracowywania nowych leków, które mogą przedłużyć życie i leczyć choroby, które dotykają ludzi na całym świecie. Patenty są szczególnie ważne dla tych firm farmaceutycznych, ponieważ mogą zagwarantować zysk i sprawić, że cały czas i koszty włożone w opracowanie nowego leku będą opłacalne. 

Patent jest ekonomicznym katalizatorem dla tych firm farmaceutycznych, które naciskają na badania nad nowymi i korzystnymi lekami, zakładając, że będą w stanie zbierać korzyści w postaci zysków.

System patentowy (ochrona patentowa) pozwala firmom farmaceutycznym czerpać zyski z patentów, zabraniając innym firmom marketingu i sprzedaży identycznego leku na receptę. 

System ten wydaje się być najlepszym sposobem na zapewnienie firmom farmaceutycznym nagrody w postaci potencjalnego zysku z nakładów na badania i rozwój, które są niezbędne do opracowania nowych i innowacyjnych leków na receptę.

Co to jest patent?      

Patent jest prawem własności do produktu iw przypadku firm farmaceutycznych ma zwykle postać wzoru chemicznego, którego nie może powielić żadna konkurencyjna firma. 

Okres ważności ochrony patentu wynosi 20 lat od chwili wydania patentu.  Daje to firmie wystarczająco dużo czasu na czerpanie korzyści ze swojego wynalazku. 

Wynalazek to „każdy nowy lub użyteczny proces, maszyna, artykuł produkcyjny lub kompozycja materii.

Oznacza to, że wynalazca ma gwarancję, że jego produkt będzie jedynym takim produktem na rynku przez 20 lat.

            Wynalazki mogą być również nowymi ulepszeniami poprzednich wynalazków. Nowe wynalazki są oceniane przez Krajowe Urzędy Patentowe w celu porównania nowych wynalazków z poprzednimi wynalazkami, które są podobne, aby mieć pewność, że wynalazek jest nowy, a nie tylko oczywistą repliką wcześniej opatentowanego wynalazku.

Thomas Jefferson dokonał przeglądu i przyznał pierwszy patent, a proces przeglądu patentów pozostaje niezmieniony od tego czasu.

Patenty są weryfikowane poprzez przeszukiwanie wcześniej przyznanych patentów, aby upewnić się, że patent jest nowy i niepowtarzalny. Patent ten stanowi dla badacza motywację do poświęcenia kosztów, czasu i wysiłku w celu uzyskania patentu wraz z niezbędną ochroną patentową.

Wynalazca wie, że jego praca zostanie nagrodzona potencjalnymi zyskami po przyznaniu patentu, ponieważ patent zapewnia, że ​​żaden konkurent nie będzie w stanie skopiować jego pomysłu i uniemożliwić wynalazcy czerpanie zysków, na tym polega właśnie ochrona patentowa.

Proces patentowy

Proces odkrywania leków jest niezwykle złożony. Firmy farmaceutyczne nie tylko badają i opracowują nowy produkt, a następnie uzyskują patent. Większość patentów farmaceutycznych składana jest etapami. Najpierw firma poszukuje patentów na „wczesne odkrycie”, co obejmuje badanie przesiewowe, identyfikację celu i związanych z nim danych. 

Firma poszukuje patentu „lead development”, który obejmuje aktywność syntezy chemicznej w stosunku do celów i opracowywanie związków prowadzących do prób klinicznych.

Następnie kolejne patenty mogą być składane również na gotowe produkty. Oznacza to, że firmy farmaceutyczne muszą dbać o ochronę patentową swojej pracy na kilku etapach procesu rozwoju i pokazuje, jak ważne są patenty dla zapewnienia firmom farmaceutycznym potencjału zysku.

Udostępnij: