Poznajemy obiekty kubaturowe

Czym są obiekty kubaturowe? To pojęcie nie zawsze poprawnie interpretowane, szczególnie wśród osób na co dzień niezwiązanych z budownictwem. Obiekt kubaturowy to między innymi dom, hala, magazyn czy inna budowla, czyli wszystkie te nieruchomości, z którymi spotykamy się na każdym niemal kroku. Obiekty kubaturowe nie obejmują natomiast linii kolejowych, dróg czy wodociągów, które zaliczamy – z uwagi na ich długość – do obiektów liniowych.

Warto więc pamiętać, że decydując się na budowę domu, tworzycie obiekt kubaturowy, podlegający określonym przepisom prawa. Projekt architektoniczny czy pozwolenie na budowę to dokumenty niezbędne do wzniesienia budynku. Decydując się na zakup działki, na której ma powstać wymarzony dom, dobrze jest skorzystać także z pomocy geologa, który sprawdzi warunki gruntowe, panujące w danym miejscu. Dlaczego jest to tak istotne?

Obiekt kubaturowy

Aby wznieść dowolny obiekt kubaturowy, grunt powinien mieć odpowiednią nośność, pozwalającą na bezpieczną budowę oraz eksploatację domu w przyszłości. Mimo że przepisy prawa nie nakazują przeprowadzenia szczegółowej analizy geotechnicznej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę domu, warto o nią zadbać, aby mieć pewność, czy inwestycja w konkretnym miejscu będzie mogła być przeprowadzona.

Aby uniknąć sytuacji, w której obiekty kubaturowe wymagają dodatkowych nakładów np. na izolację czy wzmocnienie gruntu, dobrze jest podjąć współpracę z geologiem. Analiza dokumentacji oraz odwierty wykonane przez specjalistę, pozwolą na sporządzenie operatu geotechnicznego, który będzie między innymi klasyfikował nośność gruntu, jego kategorię czy wskaże lokalizację wód gruntowych na działce. To sposób na uniknięcie dodatkowych kosztów, związanych z wykonaniem np. palowania czy niestandardowej hydroizolacji.

Udostępnij: