Procedury uzyskania patentu europejskiego

Patent europejski to dokument wystawiany przez Europejski Urząd Patentowy, w oparciu o Konwencję o udzielanie patentów europejskich z dnia 5 października 1973 roku. Patent europejski jest równoważny z udzielanym w Polsce patentem narodowym. Zakłada się jednak, iż aby patent europejski był prawomocny i mógł obowiązywać na terenie danego kraju, musi zostać przetłumaczony na język urzędowy, w jakim będzie obowiązywał. Wracając jednak do idei patentu europejskiego, warto wytłumaczyć, czym właściwie jest patent europejski i w jaki sposób wnioskować o jego uzyskanie?

Patent europejski, podobnie jak ten krajowy, to dokument, o którego ubiegają się osoby, mające na celu ochronić swój wynalazek lub innowacyjne rozwiązanie przed wykorzystywaniem go przez osoby postronne bez zgody pomysłodawcy. Aby uzyskać patent europejski, należy spełnić trzy podstawowe wymagania: wynalazek musi odznaczać się stosowalnością przemysłową, innowacyjnością i być czymś zupełnie nowym na rynku.

Procedury uzyskania patentu europejskiego

Jak w przypadku niemal każdego postępowania urzędniczego, także podczas ubiegania się o uzyskanie patentu europejskiego, obowiązkowe jest złożenie wniosku do odpowiedniego organu. Wnioskując o patent europejski, pismo kieruje się do Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium, które przekazywane jest przez pośrednika – polski Urząd Patentowy, działający w ramach Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Chcąc uzyskać patent europejski, powinno się więc złożyć go w narodowym Urzędzie Patentowym, który w Państwa imieniu przekaże go dalej do rozważenia.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wymogów uzyskania patentu europejskiego dostępne są w Konwencji EPC i regulaminie wykonawczym. Nie ma ograniczeń przed tym, kto może ubiegać się o patent europejski. Wystarczy złożyć podanie o udzielenie patentu europejskiego, zawierające dokładny opis wynalazku, zastrzeżenia, do jakich ma odnosić się dany patent europejski, rysunki wynalazku, a także dane zgłaszającego i twórcy lub zespołu twórców. Wniosek o patent europejski może być złożony w dowolnym języku, jednak w określonym terminie należy przedłożyć także dokument przetłumaczony na jeden z urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego – niemiecki, angielski lub francuski.

Wnioskowanie o patent europejski

Kiedy zależy Państwu na sprawnym i przede wszystkim skutecznym uzyskaniu patentu europejskiego, zawartość zgłoszenia powinna być opisana szablonowo i klarownie. Co więcej, zastrzeżenia muszą oferować szeroki zakres ochrony wynalazku i przewidywać ewentualne próby obejścia zakazów związanych z patentem europejskim. Oczywiście nie trzeba przechodzić przez skomplikowaną procedurę ubiegania się o patent europejski w pojedynkę. Warto zwrócić się o pomoc do licencjonowanej Kancelarii Patentowej, która specjalizuje się w kwestiach związanych z ochroną własności intelektualnej. Należy podkreślić, że poza pomocą w ubieganiu się o patent europejski, Kancelaria Patentowa oferuje również wsparcie podczas corocznego przedłużania ochrony patentowej, aby patent europejski nie wygasł. Zapraszamy do skorzystania z naszych kompleksowych usług dotyczących patentów europejskich.

Udostępnij: