Wpływ Brexitu na Patenty

Twoje prawa

Rejestracja patentu zapewnia wyłączne prawa do wynalazku na ograniczony okres , zwykle 20 lat. Inne osoby nie mogą produkować, używać, oferować na sprzedaż, sprzedawać ani importować produktu lub procesu opartego na Twoim opatentowanym wynalazku. Możesz udzielić komuś innemu tymczasowego pozwolenia na korzystanie z wynalazku na podstawie umowy licencyjnej patentu lub sprzedać patent komuś innemu. Nie możesz odnowić patentu po jego wygaśnięciu .

Co chroni patent

Użyj patentu, aby chronić swoje wynalazki techniczne : nowe produkty lub usługi, które obejmują poziom wynalazczy i mają zastosowanie przemysłowe.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy coś podobnego do swojego wynalazku zostało już opatentowane, czytać Europejskiego Urzędu Patentowego „s wyszukiwarki patent FAQ i zapoznanie się z bazą danych espacenet .

Jak rejestrujesz patent

  • Jeśli potrzebujesz ochrony tylko w jednym kraju europejskim , możesz zarejestrować patent na poziomie krajowym. Sprawdź, z którym lokalnym biurem patentowym   się skontaktować.
  • Aby uzyskać ogólnoeuropejską ochronę, możesz zarejestrować patent europejski w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Patent europejski musi również zostać zatwierdzony przez krajowy urząd patentowy w każdym kraju, w którym wymagana jest ochrona. W zależności od prawa danego kraju może być konieczne dostarczenie tłumaczeń lub wniesienie opłat do określonej daty.
  • Jeśli chcesz uzyskać ochronę na poziomie międzynarodowym, musisz skontaktować się ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).

Udostępnij: