Zasiłek celowy na ogrzewanie

Pamiętajmy, że kiedy znajdziemy się w ciężkiej sytuacji (na przykład gdy brakuje nam środków na ogrzanie mieszkania) możemy starać się wtedy o zasiłek w rejonowym ośrodku pomocy społecznej. Warto wiedzieć, że zasiłek celowy jest przyznawany na zaspokojenie potrzeb usprawiedliwionych stanem zdrowia lub sytuacją rodzinną. Na co przede wszystkim przyznaje się taki zasiłek? Przede wszystkim przyznaje się go na zakup żywności, leków lub opłacenie leczenia. Ale pamiętajmy, że także na kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a nawet drobnych remontów, napraw lub opłacenie kosztów pogrzebu.

Kiedy można dostać taki zasiłek? Należy wiedzieć, że aby dostać taki zasiłek, miesięcznie musimy mieć na życie (według obecnych kryteriów) poniżej 701 złotych (w przypadku osoby samotnej). Natomiast dla osoby w rodzinie ten próg wynosi (według obecnych kryteriów) 528 złotych. Czy gmina może podwyższyć te kwoty? Gmina może podwyższyć te kwoty. Pamiętajmy, że pomoc możemy też uzyskać przy wyższym dochodzie, ale pod warunkiem zwrotu jego części lub całości.

Udostępnij: