Iniekcje ciśnieniowe w budownictwie

Iniekcje ciśnieniowe są sposobem na naprawę uszkodzonej izolacji budynku, której efektem jest zwykle występująca wilgoć i przemakanie ścian. Metoda ta jest szeroko stosowana przede wszystkim ze względu na jej wysoką skuteczność. Warto jednak wiedzieć, że aby iniekcje ciśnieniowe Kraków istotnie pomogły w uszczelnieniu izolacji, muszą być wykonane z wykorzystaniem odpowiednich uszczelniaczy, przez specjalistyczną firmę.

Jest to istotne z kilku względów. Pierwsze, o czym trzeba wiedzieć, to fakt, że uszczelniacz – jak sama nazwa wskazuje – podawany jest pod ciśnieniem. Zbyt wysokie może spowodować uszkodzenie muru, dlatego też niezbędne są wiedza i doświadczenie, aby zabieg przeprowadzić prawidłowo. Kolejnym aspektem jest dobór właściwego uszczelniacza, który w konkretnym przypadku wykaże się najwyższą skutecznością.

Iniekcje ciśnieniowe Kraków

Iniekcje ciśnieniowe Kraków wykonywane są po gruntownej analizie stanu ścian, które mają zostać uszczelnione. Badany jest nie tylko rodzaj materiału użytego do budowy obiektu, ale także rozmiar uszkodzeń istniejącej hydroizolacji. Weryfikacja stanu istniejącego pozwala dopasować właściwe metody oraz rodzaj uszczelniacza. Niezwykle ważne jest także wskazanie miejsc, w których zostaną wykonane otwory iniekcyjne.

Ich lokalizacja nie może być przypadkowa, bowiem iniekcje ciśnieniowe muszą być wykonane jedynie tam, gdzie występuje uszkodzenie istniejącej izolacji. Po wywierceniu otworów o odpowiedniej średnicy umieszczane są w nich tak zwane pakery, przez które tłoczony będzie odpowiedni izolator. Wykonawca dobiera wysokość ciśnienia, które zostanie użyte do aplikacji uszczelniacza. Istotne jest, aby iniekcje ciśnieniowe były wykonywane jednostajnie, bez nagłych skoków ciśnienia, co może powodować uszkodzenie muru.

Iniekcje ciśnieniowe Kraków to skuteczny sposób na uszczelnienie murów budynku. Pozwalają uniknąć kosztownego remontu. Warto jednak pamiętać, aby ich wykonanie zlecać specjalistom, gwarantującym bezpieczeństwo i efektywność zabiegu.

Udostępnij: